Aktualności

Nowe zasady sprzedaży węgla od 01.01.2019!!!


W związku z wprowadzeniem nowych zasad sprzedaży węgla uprzejmie Państwa informujemy, że możliwość zakupu węgla zwolnionego od podatku akcyzowego możliwa jest poprzez podanie niezbędnych danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości. Brak powyższych danych skutkuje naliczeniem podatku akcyzowego w kwocie brutto 37,47 zł do każdej zakupionej tony. Do faktury otrzymują Państwo także Świadectwo Jakości Paliw Stałych potwierdzające klasę jakości zakupionego węgla.

 

Polecamy!   

Groszek do kotłów z podajnikiem, workowany lub luzem. Sprzedwane przez naszą firmę ekologiczne paliwo charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami opałowymi, kaloryczność  powyżej 28 kJ, niską zawartością siarki i popiołu oraz niską spiekalnością. Do każdego zakupionego paliwa otrzymują państwo Fakturę VAT i Świadectwo Jakości Paliw Stałych. Więcej informacji pod nr telefonu 12 27 47 172.