Logistyka

Do zadań najczęściej realizowanych aktualnie przez naszą firmę zaliczamy usługi logistyczne z zakresu materiałów sypkich.

Działania jakie aktualnie podejmujemy dotyczą firm takich jak:

 • Firmy branży budowlanej,
 • Firmy drogowe – dostawy kruszyw drogowych o frakcjach od 0-31,5 – 0,350 oraz od 2015 dostarczamy sól drogową do zimowego utrzymania dróg,
 • Firmy budownictwa mieszkalnego – piaski (w zależności od zapotrzebowania dzięki firmom z którymi współpracujemy możemy dopasować piasek do konkretnego zapotrzebowania np. piasek na wylewki, piasek do tynkowania, piasek zasypowy, piasek kwarcowy), grysy, żwiry i kruszywa o frakcjach 2-8, 8-16, 16-31,5 (tzw. drenażowe),
 • Firmy budownictwa przemysłowego – podobnie jak w przypadku firm budownictwa mieszkalnego zapewniamy dostawy piasku do konkretnego zastosowania, kruszywa drogowe i budowlane,
 • Wytwórnie mas betonowych,
 • Wytwórnie mas bitumicznych.

Od 2014 roku prowadzimy także obsługę producentów branży rolno- spożywczej.

Do usług świadczonych dla naszych klientów z tej branży zaliczmy:

 • Transport płodów rolnych (ziarna zbóż),
 • Dostawy nawozów:
  • wapno tlenkowe,
  • wapno magnezowe,
  • wapno węglanowe,
  • wapno hydratyzowane